Salı

Kanada'da Lise Eğitimi

Lise başvuru koşulları

Kanada'da lise başvuruları ilgili bölgenin okul kuruluna yapılır. Okul kurulu başvuruyu değerlendirirken öğrencinin niteliklerine en uygun okulu seçmeye çalışır. Kanada'da lise eğitimi almak isteyen yabancı öğrencilerin, ilgili oldukları eyalete göre İngilizce ya da Fransızca bilgilerinin belli bir seviyenin üstünde olması gerekir. Eğer öğrencinin yabancı dili yeterli değil ise bölge okul kurulu öğrencinin yabancı dilini geliştirmesine imkan tanıyabilir. Bu amaçla okul kurulu öğrenciyi yabancı dil müfredatının daha yoğun olduğu bir liseye gönderir. Öğrenci eğitimine başladıktan sonra aynı bölge içerisinde başka bir okula transferini yaptırabilir.

Çok kültürlü bir yapıya sahip olan Kanada, liselerinde de bu özelliğini korumakta ve uluslararası öğrencilere belli sayıda kontenjan ayırmaktadır. Türk öğrenciler liseye doğrudan Kanada'da başlayabilecekleri gibi diledikleri taktirde ara sınıflarda da transfer olabilirler. Örneğin 10. sınıfı Türkiye'de tamamlamış bir öğrenci 11. sınıfa Kanada'da başlayabilir.

Kaynakça:

http://kanadam.com