Salı

Kanada'da Master için Koşullar

Master (Yüksek Lisans) programları başvuru koşulları

Kanada’daki üniversitelerde master yapabilmeniz için 4 yıllık bir üniversiteden mezun olmuş olmanız gerekmektedir. Ancak bu kriter yine üniversiteden üniversiteye, hatta programdan programa değişiklik gösterebilmektedir. Bazı master programlarında öğrencinin yeteri kadar iş tecrübesi varsa ya da öğrenci 4 yıllık bir üniversite yerine uluslararası geçerliliği olan CA (Chartered Accountant), CFA (Chartered Financial Analyst), vb.gibi dereceleri almışsa bunları üniversite eğitimi yerine saydırabilir. Bu kapsamda başvurulan bölümün kabul koşullarının iyi anlaşılması tavsiye edilir.

Genel Başvuru Evrakları

Not Dökümü (Transcript): Kanada’daki birçok üniversitenin kendi belirlediği minimum not ortalaması kriteri vardır. Master programına başvuruda bulunacak öğrencilerin belirtilen bu not ortalamasına sahip olmaları beklenir. Fakat bazı durumlarda öğrencinin not ortalaması istenilenin altında olsa bile eğer öğrencinin diğer nitelikleri iyi ise not ortalaması konusundaki sıkıntı kabul komitesi tarafından göz ardı edilebilir. Bu gibi durumlarda öğrencinin başvuru paketi hazırlanırken diğer güçlü olduğu taraflarının çok profesyonel bir şekilde ön plana çıkarılması gerekir. Kanadam.com eğitim danışmanları bu konuda öğrencilerimize her türlü desteği göstermektedirler.

Diğer taraftan not sistemleri ülkeden ülkeye değişiklik gösterebildiği için Kanadam.com eğitim danışmanları öğrencinin başarı seviyesinin doğru olarak Kanada yüksek öğrenim kurumuna iletilmesini sağlarlar. Bu amaçla başvuru paketine eğer gerekiyorsa okul not sistemini ve öğrencinin okulundaki diğer öğrencilere kıyasla başarı seviyesini açıklayıcı yazılar eklenmelidir.

Kanada’daki çoğu üniversite öğrencinin not döküm belgesinin direkt olarak üniversite yönetimi tarafından İngilizce olarak hazırlanmasını ve mühürlenmiş olarak kendilerine postalanmasını ister.

İngilizce Testler: Kanada’da master yapmak isteyen öğrencilerin İngilizce yeterliliklerini ispatlamak için merkezi olarak düzenlenen bazı testleri almaları istenir. Bu testler arasında TOEFL ve IELTS gibi uluslararası tanınan sınavların yanısıra CAEL ve CanTest gibi sadece Kanada’da geçerli olan testler bulunmaktadır. Çoğu zaman başvuruda bulunulan programın kabul koşulları ile paralel olarak öğrencilerin sayısal bilgilerini ya da kritik düşünce yeteneklerini ölçen GRE ve GMAT gibi testleri almaları da istenebilir. Bu testlerden istenilen minimum skorlar programdan programa farklılık göstermektedir. Standart testler hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen “Standart Testler” bölümümüzü inceleyiniz.

İş Tecrübesi: Kanada’daki birçok okul başvuruda bulunulan program ile ilgili olmak kaydı ile öğrencinin belli bir süre iş tecrübesine sahip olmasını tercih ederler. Öğrencinin iş tecrübesi belgelenirken eğer mümkün ise iş verenden referans mektubu alınması ve öğrencinin yaptığı işleri detaylı bir şekilde anlatan profesyonel bir özgeçmiş (CV) hazırlanması tavsiye edilir. Kanada’daki standart CV formatı Türkiye’dekinden faklıdır. Kanadam.com eğitim danışmanları öğrencilerimize CV hazırlamaları konusunda yardımcı olmaktadırlar.

Referans Mektupları: Referans mektupları Kanada’daki çoğu okul tarafından başvuru koşulları dahilinde istenilen belgeler arasındadır. Referans mektuplarının öğrencinin akademik, sosyal ya da çalışma ortamında iletişimde bulunduğu kişilerden alınması gerekmektedir. Bu kişiler öğretmenler olabileceği gibi öğrencinin okul arkadaşları, çalışma arkadaşları ya da öğrenci gönüllü programlara katıldıysa bu ortamlarda tanıdığı kişiler de olabilir.

Referans yazılarının:

  • Referansı veren kişinin öğrenci ile ilişkisinin detaylarını,
  • Öğrencinin başarıları ve güçlü taraflarını,
  • Başvuruda bulunulan okulun ve programın öğrencinin kariyer ve yaşam kalitesine neler katacağını,
  • Öğrencinin ilgili bölüme başvuruda bulunmasının ana nedenlerini içermesi beklenir.

Referans mektupları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için lütfen Kanadam.com eğitim danışmanlarımız ile irtibata geçiniz.

Niyet Mektubu: Niyet mektupları, programa başvuran diğer adaylar arasından öğrencinin sıyrılmasında önemli rol oynarlar. Bu mektuplar genel olarak öğrencinin neden Kanada’da eğitim almak istediği ve başvuruda bulunulan üniversitenin öğrencinin gelecekle ilgili beklentilerini nasıl karşılayacağı gibi açıklamalar içerir.

Kanada’daki bazı programlar niyet mektupları ile ilgili olarak herhangi bir kriter belirtmezlerken bazıları bu mektupta öğrencinin cevaplamasını istedikleri soruları başvuru koşulları arasında açıkça belirtirler. Kanadam.com eğitim danışmanlarımız niyet mektuplarının hazırlanması konusunda öğrencilerimize her türlü desteği vermektedirler.

Kaynak:

http://kanadam.com