Salı

Almanya'da Okumak istiyorsanız okuyun!

ALMANYA

Alman eğitim sistemi ve üniversiteleri hakkındaki detaylı bilgi Higher Education Compass web sayfasından Almanca ve İngilizce olarak elde edilebilir.

Almanya'daki bazı üniversiteler, lisans ve lisansüstü düzeydeki bazı programları İngilizce dilinde yürütmektedir. Bununla ilgili bilgi DAAD'nin web sayfasından (Study and Research in Germany) elde edilebilir.

Ayrıca Almanya'da yükseköğrenim görmek isteyen öğrencilere ayrıntılı bilgi vermek amacıyla , Ankara'da Alman Akademik Değişim Servisi Bilgi ve Danışma Merkezi (DAAD-IBZ) oluşturulmuştur.Aşağıda belirtilen Yükseköğrenimle ilgili temel bilgiler bu merkez tarafından hazırlanmıştır.

Lisans

Üniversite'ye kabul şartları

- Lise diploması ile kazandığınız üniversite ve bölümü gösteren ÖSS sonuç belgesi .

- Almanya'da başvuracağınız üniversitede ancak kazandığınız bölüme eşdeğer bir bölüme kayıt yaptırmanız mümkündür.

- Almanya'da bir üniversiteye başvuruda Almanca dil seviyenizi belgelemek durumundasınız.(yaklaşık 400-600 ders saati). Almanca bilginiz yeterli değilse , üniversiteye kabul edilmezsiniz.Üniversitelerin tümünde dil öğrenme olanakları yoktur.Bu nedenle öğrenime başlamadan önce Almanca öğrenmeniz tavsiye edilir.Bu bölüme kabul edilmeden önce yabancı öğrenciler - bu genelde doktora öğrencileri için geçerlidir - DSH isimli dil sınavını geçmek zorundadırlar.

- Türkiye'de yüksek öğrenim görüp öğrenimine Almanya'da devam etmek isteyen öğrenciler transkriptleriyle aldıkları dersleri belgelemelidir:Transkript, öğrencilerin başvurdukları bölümde öğrenimlerine devam edecek yarıyılı belirler.

Başvuru tarihleri :

Güz sömestresi için 15 TEMMUZ

Bahar sömestresi için 15 OCAK

Dil Bilgisi

Talep edilen yabancı dil bilgisi her üniversitede farklıdır.Fakat genellikle başvuru sırasında Almanca bilgisine sahip olduğunuzu belgelendirmek zorundasınız . Üniversite tarafından istenilen kurs süreleri üniversiteye göre farklılıklar gösterir. Almanya'daki üniversitelerde Türkiye'de

mevcut olan hazırlık sınıfı yoktur.

Hiç Almanca bilmeyenler Türkiye'de veya Almanya'da üniversitenin dışında , kendi imkanları ile herhangi bir Dil Okuluna devam edebilirler.Ancak maddi açıdan öğrencilerin Türkiye'de Almanca öğrenmeleri tavsiye edilir.

Başvurular Almanya'daki üniversitelere yapılır, bu hizmeti yürüten herhangi bir aracı kurum veya kuruluş bulunmamaktadır.

Almanya'da bulunan üniversiteler'de kazanmış olduğunuz bölüm , veya buna yakın olan bir bölüm okuyabilirsiniz.

Almanya'daki Yüksek Öğrenim Kurumları ve Bölümler hakkındaki veri tabanı :

www.higher-education-compass.de

Ders dili Almanca'dır, ancak sadece İngilizce veya İngilizce ve Almanca olan bölümler de mevcuttur. İngilizce eğitim veren bölümler için genelde TOEFL Sınavında başarı göstermiş olmak şarttır. Üniversite'den geçici bir kabul yazısı almış olanlar , öğrenci vizesi için başvuruda bulunabilirler.

Eğitim dili genellikle Almanca'dır, fakat lisans seviyesinden itibaren İngilizce eğitim veren üniversitelerde vardır.

Yüksek Lisans

Almanya'da Yüksek lisans genelde ikiye ayrılır .

1. Hauptstudium (lisans öğreniminin devamı )

Türkiye'de lisans öğreniminden sonra Almanya'da yaklaşık 2 yıl daha öğrenim gördükten sonra alacağınız diploma , Türkiye'de yüksek lisans diploması olarak kabul edilir. Bununla hem Türkiye'de , hem de Almanya'da doktora yapmaya hak kazanırsınız.Başvuru sırasında yeterli Almanca bilgisine sahip olmanız ve spesifik eğitiminize başlamadan önce yapılacak olan DSH dil sınavını kazanmanız gerekmektedir. Böylece branşınızla ilgili bölüm olan her üniversitede öğrenim görebilirsiniz.

2. Master Programları

Türkiye'de ve Amerika'da olduğu gibi master programları mevcuttur. Buna katılım şartı , lisans diploması , iyi bir not ortalaması ve iyi seviyede İngilizce dil bilgisidir.Almanca dilbilgisi sadece istisnai durumlarda şart koşulmakta olup , genelde mesleki eğitime başlamadan önce düzenlenen Almanca yoğun kurslara ve ayrıca eğitim sürecinde de Almanca kurslarına katılabilme imkanı bulunmaktadır.

2.1 Almanca master Programı

2.2 İngilizce ve Almanca master Programı ; genelde İngilizce ve Almanca'dır, ancak sadece İngilizce ve Almanca olan programlar da vardır.

2.3 İngilizce master programı

Almanya'da Yüksek Lisans sadece Lisans Bölümünün devamı olarak aynı Bölümde yapılabilir. Master programları branşınızla ilgili temel bilgilerin var olmasını şart koşmaktadır.

Finansman

Almanyada'ki üniversitelerde öğrenim ücreti alınmamaktadır. Almanya'da yüksek öğrenim görmek isteyen öğrenciler geçimlerini kendi sağlar . Barınma , yiyecek ,ulaşım ,kırtasiye gibi masraflar için aylık yaklaşık 1300 DM gerekmektedir. Öğrenci vizesi alabilmek için bu masrafların Almanya'da ya da Türkiye'de bulunan bir kişi tarafından karşılanacağı belgelenmelidir.

Daha fazla bilgi için DAAD Bilgi ve Danışma merkezine başvurunuz.

Adres :

DAAD ANKARA - Bilgi ve Danışma Merkezi

Alman Kültür Merkezi

Atatürk Bulvarı No. 131

06440 Bakanlıklar -ANKARA

daad.ankara@gmx.net www.daad.de/ibz/ankara www.daad.de